Goed zo! Remedial Teaching maakt leren leuk.

Al spelende heeft uw kind al heel wat geleerd. Zowel op taal als motorisch vlak. Toch kan de ontwikkeling van sommige kinderen stagneren. Dat kan komen door omstandigheden op school, door problemen binnen het kind of door een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Het sleutelwoord bij de aanpak van een leerachterstand is volgens ons motivatie. Door leren weer leuk te maken motiveren we kinderen om door te pakken. Goed zo! Remedial Teaching begeleidt en motiveert kinderen daarom op een creatieve en spelende wijze.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent herstellend lesgeven en is een vorm van leerlingbegeleiding. Het doel is om kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs – in samenwerking met ouders en de leerkracht – te helpen bij leerproblemen en leerstoornissen zoals dyslexie (lees- en spellingstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis). Remedial teaching is een vorm van didactisch handelen en houdt rekening met de sociaal-emotionele conditie van de leerling.

Wanneer schakelt u een remedial teacher in?

Sommige kinderen hebben hulp nodig bij:
  • Spellingproblemen
  • Leesproblemen
  • Technisch lezen
  • Rekenproblemen
  • Werkhoudingsproblemen (motivatie en concentratie)

Helaas is niet elke school in de gelegenheid om de intensieve begeleiding die uw kind nodig heeft te geven. Goed zo! Remedial Teaching biedt individuele begeleiding die aansluit bij de situatie en belevingswereld van uw kind.

Wat is het doel van remedial teaching?
Leerlingen met leerproblemen weer op het gemiddelde groepsniveau brengen of zorgen voor een vooruitgang voor het kind zelf, dat is het doel van remedial teaching. De leerling krijgt per les 45 minuten intensieve, individuele begeleiding op maat. We willen dat uw kind weer beter in zijn/haar vel zit.

Meer over leerlingbegeleiding

Wanneer schakelt u een remedial teacher in?

Sommige kinderen hebben hulp nodig bij:

  • Spellingproblemen
  • Leesproblemen
  • Technisch lezen
  • Rekenproblemen
  • Werkhoudingsproblemen (motivatie en concentratie)

Helaas is niet elke school in de gelegenheid om de intensieve begeleiding die uw kind nodig heeft te geven. Goed zo! Remedial Teaching biedt individuele begeleiding die aansluit bij de situatie en belevingswereld van uw kind.

Wat is het doel van remedial teaching?
Leerlingen met leerproblemen weer op het gemiddelde groepsniveau brengen of zorgen voor een vooruitgang voor het kind zelf, dat is het doel van remedial teaching. De leerling krijgt per les 45 minuten intensieve, individuele begeleiding op maat. We willen dat uw kind weer beter in zijn/haar vel zit.

Meer over leerlingbegeleiding

Remedial teacher Liesbeth Kock

Op 5 april 2003 opende mijn praktijk Goed zo! Remedial Teaching. In de periode ervoor heb ik 20 jaar op een basisschool gewerkt. Ik ben 16 jaar leerkracht geweest van groep 1-2, daarna werd ik remedial teacher. Sinds juni 2002 ben ik gediplomeerd remedial teacher, intern begeleider en leerkracht voor speciaal onderwijs. In juni 2005 heb ik de dyslexiespecialisatie behaald en in juni 2012 heb ik de nascholingscursus dyslexie met succes afgerond. Ook neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten van regionale remedial teachers en volg ik lezingen en studiedagen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

Neem contact op met Liesbeth